loading

Gayrimenkul satın almayla vatandaşlık için gerekli belgeler

Mülk sahibi olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığı kazanılabilir. Bu mülkün satılmaması kaydıyla değeri 400 bin ABD Doları veya karşılığı Türk Lirası ve bu mülkiyete en az 3 yil satılmaması karşılığında Taşınmazların devrine ilişkin resmi kayıtlarda buna dair bir rehin yazılmalıdır. Türk vatandaşlığı, bedeli nakit olarak ödenmiş veya noter tasdikli taşınmazların satış vaadi sözleşmesinin satılmasıyla da elde edilebilir.


Bu amaçla Tabu Müdürlüğü’ne üç yıl süreyle mülkiyet devri yapılmayacağına dair tasdikli rehin yazılır. Türk vatandaşlığının kazanılması için şartlara uygun bir belge almak için arazilerin araştırılması


Türk vatandaşlığı için gerekli belgeler nelerdir?

Mülkiyet belgesi (köy / ilçe / bina numarası.)

Kimlik belgesi/pasaport

Gayrimenkul değerleme raporu

Binalar için zorunlu deprem sigortası

Yabancılar için kimlik tespiti için 1 fotoğraf

Vergi kimlik numarası (yabancı kimlik numarası olması durumunda vergi numarası gerekli değildir)

Banka tarafından onaylanan transfer dekontları

Türkçe bilmeyen taraf için yeminli tercüman

Vekaletname verilmesi halinde vekaletname belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibi tarafından uyruk bilgisi yer almıyorsa, ülkesinin yetkili makamları tarafından düzenlenen resmi bir belge sunulmalıdır.


Derece sertifikası nasıl alınır?

3 yıl satmama taahhüdü ile taşınmaz satın alarak istisnai bir şekilde Türk vatandaşlığının kazanılması Veya mülkün satılmayacağına dair bir rehnin tapuya gayrimenkul ile ilgili olarak kaydedilmesi daha önce satın alınan daha sonra Tapu Müdürlüğü işlem belgelerini Genel Müdürlüğe gönderir. Tapu ve kadastro müdürlüğüne veya belirlenen bölge müdürlüğüne belgeler Genel Müdürlük tarafından kontrol edildikten sonra uygunluk belgesi düzenlenerek Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne ve Genel Müdürlüğe gönderilir. Resmi yollardan statü ve vatandaşlık işlemleri için e-posta yoluyla ilgili kişiye uygunluk belgesi alındıktan sonra il Göç İdaresi Müdürlüğü gözden geçirilir. İkamet tezkeresi alabilmek için bundan sonra Sivil İdare gözden geçirilir. Vatandaşlık almak için statü ve vatandaşlık işlemleri için

Diğer Yazılar

AVUKATA SORUN