loading

Boşanma Danışmanlığı

Boşanma Danışmanlığı

Profesyonel Boşanma Danışmanlığı Hizmeti

Boşanma danışmanlığı Nedir? ve  süreçlerinin yönetimi ile ilgili boşanacak çiftlere profesyonel olarak boşanma danışmanlığını bir avukat olarak sunuyoruz. Öncelikle Boşanma; Kısa yada uzun bir Süreçtir. Kısa yada uzun sürmesi öncelikle şartlara, bunların nasıl ifade edildiğine, ifade edilen şartların ispatına, tarafların beklentilerine, dava boyunca yaşananlara, ve davayı takip eden vekilin bu dava ile ne kadar ilgilendiğine bağlıdır. Bunu detaylıca ve örnekler ile açıklamaya çalışalım.


Boşanmanın Gerçekleşmesi için gereken Şartlar;

Kavram olarak boşanma bazı kavramları içinde barındıran konteyner kavramdır. Boşanma Bu ne demektir.


Öncelikle Boşanma olması için geçerli bir evlilik olması lazımdır.

Boşanma olması için ortada bir boşanma isteğinin olması lazımdır. (özellikle boşanma sebebi demiyorum)

Bu boşanma isteğini yapan eşin boşanma isteğinin hukuki bir karşılığı olan boşanma sebebi olması lazımdır. Boşanma sebebim yok ama boşanmak istiyorum ve bu iradeyi gösteriyorum bunun sonuçlarının sorumluluğu da benimdir demeniz bile boşanma için bazen yeterli olabilmektedir. Bunun ayrıca bir bedeli olması farklı bir konudur.

Evlilik beraberinde hukuki sorumluluklarını tarafların maddi katkıları sebebi ile bünyesinde taşımaktadır. Boşanma nedeni ile; hak kayıpları yanında maddi kayıpların olması bireylerin zaman içerisinde evliliğe emek, zaman, maddi katkılarının birden ortadan kalkması ihtilafları beraberinde getirecektir. Bu nedenle “BOŞANMA” taraflar için maddi sonuçları olan bir eylem bütünlüğüdür.

Boşanan bireyler ise genellikle kayıplarını minimize etmek ve maksimum fayda elde etme yönünde bir davranış şekli gösterirler.

Profesyonel boşanma danışmanlığı.

Profesyonel boşanma danışmanlığını boşanma avukatlarımız sunmaktadır. Boşanma süreçlerinde boşanma danışmanlığı haklarınızı korumaktadır.


Boşanma Şartlarının İfadesi;

Ön bilgi: Boşanma bir istem dahilinde yapılan bir müracaat ile başlayan bir süreçtir. Bu şekli ile evlilik ile benzerlik gösterir. Türk Hukuk sistemi bütün davalarda olduğu gibi boşanma davalarında da taraflardan en az birinin istemi üzerine boşanma davasının başlamasını şart koşar. Sosyal yaşam içerisinde taraflardan birinin evlilik yada boşanmayı gerektiren bir sebebi olması durumunda diğer eşin adına bir boşanma davasının başlamasını kamu yararına başlatmaz. Ceza davalarında ise bu durum farklıdır.


Birey bir eylem yaptı ise bunun karşılığında Savcının özel durumlarda dava açma zorunluluğu vardır. Ortada herhangi bir istek olması gerekmez. Boşanma davası için ise kesinlikle evli olan taraflardan birinin isteği ve başvurusu olmak zorundadır. Kimse bireyin yerine bu aileyi oluşturan eşler boşanmalı dır diyerek dava süreçlerini başlatamaz.


Boşanma Şartların varlığının ifadesi:

Boşanmayı isteyen bireyin yapacağı başvuru ve bu başvuru neticesinde elde etmek istediği sonucu ifade edeceği ilk ve tek yer BOŞANMA BAŞVURU DİLEKÇESİ isimli ifade yeridir. Her ne kadar Türk hukuk sistemi Davanın genişletilmesi işlemini onaylaması ve davanın şeklinin değiştirilmesini sağlayan davanın Islahı yöntem ve metotlarına sahip olsa bile bunu talep etmek ve uygulatmak farklı kavramlardır. Bu nedenle bir boşanma davasının beklentilere uygun sonuçlanması Müracaat aşamasındaki ifadenizdir.


Boşanma şartlarının oluşması ve ispatı için boşanma danışmanlığı hizmeti

Boşanma Davası isteğinin yapılabilmesi için taraflardan en az biri adına boşanma şartlarının oluşması gerekmektedir. Bu sadece boşanma isteği bile olabilir demiştik. Bunun ispatı ise hukuki anlamda kabul gören mevcut deliller ve bazende sadece boşanma iradesi olabilir. Boşanma başvurusunun yapılması bile boşanma iradesini gösteren bir delil olarak kabul edilebilmektedir. Tüm bunların uzman bir boşanma avukatı tarafından uygun ve hukuki nitelikte ve hukuk sınırları içerisinde ifade edilmesi gerekmektedir.


Boşanma Davalarında Türk Hukuk Sistemi Tarafından Kabul edilen İspat araçları ve yöntemleri

Boşanma isteği ve iradesi tek başına boşanma için yeterlidir. Fakat karşı tarafın bu isteğinize karşılık olarak boşanmamak yolundaki iradesi sizin bu istek ve beklentinizin önündeki engeldir. Sizin isteğinizin gerçekleşmesi durumunda karşı taraf bir hak kaybına uğrayacak ise bunun tazmini ve telafisi gerekmektedir. Bu nedenle sadece boşanma isteği yeterli değildir. Tek taraflı bu irade boşanmayı gerçekleştirse bile neredeyse her zaman bu isteğe sahip olan birey için telafisi gereken konuların yükünü beraberinde getirecektir.


Bu nedenle stratejik bir düşünce sistemi içerisinde düşünüldüğü zaman boşanma isteğini bir sebebe dayandırmak bu kayıpları azaltma düşüncesi sonucunda oluşur. Evliliğin herhangi bir döneminde yaşanılan bir olayı hak düşürücü süre sınırları içerisinde boşanma sebebi olarak gösterebileceğiniz gibi yeni yaşanan olayların da boşanma sebebi olarak gösterilmesi mümkündür. Burada önemli olan boşanma sebebi değildir bunun sizi ne kadar etkilediği ve bu etkiyi nasıl ispat ettiğiniz ile alakalıdır.


boşanma süreçlerinde çocukların psikolojik etkilenmesi

Boşanma süreçlerinde çocukların psikolojik etkilenmesi. Bu süreçlerde boşanma danışmanlığına ihtiyaç vardır.


Boşanma danışmanlığı ve boşanan tarafların beklentileri

Boşanma danışmanlığı ile eşlere boşanma süreçlerinde en iyi şekilde savunmak ve haklarını korumak amacıyla hizmet veriyoruz. Boşanma eşler arasında sonuçlanan bir olgudur. Eşler de boşanma davasının taraflarını oluşturmaktadır. Boşanma yaşanmış bir birlikteliğin sonlanması işlemi olması nedeni ile yaşanan evlilik süreci taraflarda bir beklenti oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu beklentinin boşanma aşamasında had safhada oluştuğu söylenebilir. Hatta bunun için Türkçe’de “Yangından Mal kaçırma” şeklinde ifade edilen durumlarda yaşanabilir.


Bu beklentilerin maddi temele dayanması evlilik boyunca evlilik birliğine yapılan katkılar ile ölçümlenemez. Evlilik boyunca hiç çalışmamış bireyin bile beklentisi yüksek olabilir. Beklenti yönetimi ise davayı takip eden vekilin bilgisine, olayları yorumlamasına, yorumladığı olayları ifade edebilme yeteneğine, ifade etme şeklinin hukuku uygunluğu yada aykırılığına göre farklı sonuçlar ortaya çıkartır. Dava ile ne kadar ilgilendiği sonucunu söyleyebiliriz.


Halk arasında avukatım davam ile ilgilenmedi sözünü hayatta hepimiz duyarız. Bu iki temele dayanan bir düşüncedir. Bunlardan en kuvvetli olanı ise davanızı takip eden avukatın sizin değerlendirmelerinize uygun olmayan yöntemleri tercih ettiğini düşünmek. İkincisi ise hukuk sistemi tarafından kabul görmeyecek argümanları avukatınıza verdiğinizi sizin bilmiyor olmanızdan kaynaklanır.


Sonuç ne olursa olsun, beklentinize yakın sonuçlar elde etmeniz bir takım halinde çalışma gerçekleştiğinde olacaktır. Yoruma dayalı bir bilim olan Hukuk bilimi sonuçları yönetilebilen bir bilim dalıdır. Bu ise; Bilgi, Deneyim, İstek, Emek ve Takip ile mümkündür.


İçinde bulunduğunuz durum her ne olursa olsun. Kendinize bir iyilik yapın. Evlilik hukuki yaptırımları olan bir resmi kurumdur. Bu kuruma bakış açınız ne olursa olsun bunun sonlandırılması da sonuçları olan ve Hukuki yaptırımları bünyesinde barındıran Boşanma Kavramı altında incelenen Devasa genişlikte bir kanun bütünlüğü ile yürütülür. Bu nedenle uzman boşanma avukatı sizin beklentilerinizi anlayacak ve yönetecek en etkili danışmanınız dır. Sonuçları etkileyecek tek kavramdır.

AVUKATA SORUN