loading

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz Ticaret Hukuku

Deniz iş ve ticaret hukuku alanında Hukuk ve danışmanlık ofisimiz uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibi ile müvekkillerimizin aşağıdaki alanlarda ihtiyaçlarını ve olası ihtilaflarını çözümlenmesi hizmetini titizlikle gerçekleşmektedir. Deniz ticaret hukuku, ihtilaf vuku bulduğunda sadece Türk kanunlarını değil aynı zamanda uluslararası sözleşmelerin de dahil olduğu özel durumları teşkil eder.


Bu nedenle ayrı bir uzmanlık alanı ve zor bir alandır. Bu konu, diğer ülkelerin mevzuatının ve Denizcilik ile ilgili kanunların da takibini gerektirmektedir. Bu alanda sıkça ihtilafların global düzeyde çözüm aranması durumları söz konusudur. Bu konuda ofisimiz her an ilişkide olduğu global bir network sayesinde en hızlı çözüm sürecini başlatma yeteneğine sahiptir.


Deniz iş ve deniz ticaret hukuku alanındaki hizmetlerimiz

Tüm deniz aşırı ticaret anlaşmalarının yakından irtibatlı olduğu Deniz iş ve Hukuku alanında aşağıdaki hizmet bütünlüğünü profesyonel düzeyde sunmaktadır.


Çarter Parti (C/P) hazırlama,

Tip C/P ve konşimento (B/L)’lar hakkında hukuki görüş verme, gerekli gördüğü değişiklikleri yapma, navlun sözleşmelerinden kaynaklanan ihtilafların çözümü

İhtilaf çıkması halinde tatbik edilecek hukuku belirleme,

Kaptan ve Gemi adamlarının iş (hizmet) sözleşmelerinden doğan tazminat ve işçilik alacaklarının takibi ve tahsili

Gemi tutuklama,

Tutuklu gemiyi kurtarma,

Deniz hukuku ile ilgili muhtelif alacaklardan doğan davalar,

Yükün hasarı,

Ziyan ve kaybı,

C/P ihtilafları,

Çatma,

Yardım ve kurtarma,

Müşterek avarya,

Gemi üzerindeki ve yük üzerindeki rehin hakkının tatbiki,

Gemi siciline tescil ve sicilden terkin,

Gemi üzerine ipotek tesisi ve deniz hukukunun cari olduğu diğer tüm konularda hukuki yardım ve avukatlık hizmeti sağlamak.

Deniz iş hukuku uzman ekiplerimizin verdiği hizmetler

Uluslar arası ticari görüşmelere taraf adına katılma,

Global ticari sözleşmeleri finansal ve hukuksal açıdan değerleme ve performans raporlarını oluşturma,

Hasar değerleme ve tespit raporlarını inceleme ve değer tespit çalışmaları

Gümrük kanunları ile ilgili olarak müfettişlik (inspection) hizmetlerini sayabiliriz.

Donatanın Yüke, Yük sahibine ya da Taşıtana olan sorumlulukları

Donatanın Personele Olan Sorumlulukları

Donatanın Kaptana Olan Sorumlulukları

Kaptanın Donatana Olan sorumlulukları

Kaptanın Personele Olan Sorumlulukları

Kaptanın Yüke, Yük Sahibine ya da Taşıtana olan sorumlulukları

Personelin Sorumlulukları

Çatma, Bağlanma Nedeni ile oluşan Personel Mağduriyetlerinde Genel Ve kısmi Sorumluluklar

Sigorta zorunlulukları ve Sigorta ihlalleri nedeni ile oluşan Uyuşmazlıklar

Kusur, Görevi Kötüye Kullanma, ihmal ve görev ihlalleri nedeni ile oluşan zarar ve kaza durumlarındaki sorumluluklar

Türkiye Cumhuriyeti Kara ve iç suları üzerinde iken İş Kanunları ve iş hukuku nu ilgilendiren bir uyuşmazlık durumu her zaman oluşmaktadır. Bu durum içerisinde olan size en detaylı bilgiyi verebilecek ve en iyi hizmet bütünlüğünü sağlayabilecek uzman hukuk desteği arayışınızda; Uzun süreli uygulama deneyimi olan kadromuz ve Hukuk uygulama ekibimizi oluşturan Avukatlarımızdan destek ve danışmanlık hizmetini alabilirsiniz.


 

AVUKATA SORUN