loading

Aile Hukuku

Aile Hukuku

Aile Hukuku Konuları evlilik ile birlikte edinilen hakların ve evliliğin sonlandırılması sebebi ile hakların korunması ve iade edilmesi işlemlerini konu edinmektedir.  Bu nedenle evlilik ile birlikte başlayan sosyal sorumluluk yanında hukuki sorumluluklarda mevcuttur. Evlilik sadece aynı ülke vatandaşları arasında gerçekleşmeyebilir ve Medeni Kanun yabancıların evlilik ile birlikte kazanacağı vatandaşlık statüsü işlemleri süreç yönetimi, oturum izinleri, çalışma izinleri işlemlerini de konu alan hukuk bütünlüğünü de kapsamaktadır.


Aile hukuku alanındaki hizmet bütünlüğümüz

Aile hukuku hakkında hizmet bütünlüğümüz.

Aile hukuku hakkında hizmet bütünlüğümüz.


Hukuk ve danışmanlık ofisimiz evlilik öncesi işlemler ve evliliğin sonlandırılması işlemlerini bir arada, bütün olarak görmektedir. Evliliğin sonlandırılması sosyal sonuçları olan işlemler bütünüdür. Gözlem ve gayretlerimiz, eşlerin mahkemede dava işlemlerine başlamadan önce uzlaşma sağlaması ve yeniden bir araya gelebilmesi için arabuluculuk hizmeti de vererek bir çok ailenin dağılmasını önlemiştir. Sorunların ve İhtilafların çözümünde, eşler ile bir araya gelinerek taraflar arasında tekrar iletişim ve görüşmeler sağlamanın, konuyu mahkemeye taşımaktan daha olumlu bir seçenek olduğunu düşünmekteyiz. Kaya I Kadakoğlu Hukuk bürosu uzlaşmacı yaklaşımı nedeni ile İstanbul’da bilinen bir ofistir.


Buna göre hukuk ve danışmanlık ekibimiz uzlaşmacı tavrı ile eşlerin ve çocukların boşanma gibi sosyal yaraların ve travmaların potansiyel olarak oluşabileceği hukuksal sorumlulukları olan boşanma davalarında, bireylerin en alt düzeyde etkilenerek sosyal hayatlarına yeniden dönmelerini sağlayacak yöndeki hizmet bütünlüğünü sunmaktadır.


Bu anlayışa sahip ofisimizin Aile Hukuku alanındaki hizmetleri evlilik öncesi işlemler ve boşanma davası sırasındaki işlemler olarak aşağıdaki ayrımlamaya göre maddelendirilmiştir.


Evlilik öncesi işlemler. Mal rejimi anlaşmaları sözleşmelerinin hazırlanması hizmetlerimiz,

Yabancıların evlilik işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz,

Evlilik ile birlikte; vatandaşlık başvurularının yapılması, oturum ve çalışma izinlerinin alınması, Türkiye Cumhuriyeti kimliklerinin çıkarılması işlemleri hizmetimiz,

Evlilik öncesinde eşlerin beklenti istek ve taleplerin hukuki dayanak ve karşılıklarının ve bunların sonuçları hakkında eşlerin her ikisinin de bilgilendirilmesi hizmetlerimiz,

İstek ve beklentiler nezdinde sözleşmelerin hazırlanması ve hukuksal karşılık bulacak resmiyeti kazandırılması hizmetimiz,

Türk medeni kanununda evlilik öncesi anlaşmalar ve sözleşmeler


Türk medeni kanununda evlilik öncesi anlaşmalar ve sözleşmeler.


Mal rejimi Sözleşmeleri hizmetlerimiz

Mal ayrılığı rejimi sözleşmesi

Olağanüstü mal Rejimi sözleşmelerinin hazırlanması

Boşanma İşlemlerine Yönelik Hizmet Bütünlüğümüz

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma sözleşmelerinin hazırlaması İşlemleri

Eşlerden biri adına diğer eş veya vekili ile müzakere ve görüşmelere katılma

Talep ve isteklerin hukuki karşılığı konusunda müvekkilin bilgilendirilmesi

Anlaşmalı boşanma davasında gündeme gelen “Boşanma Anlaşmasının” hazırlanması

Anlaşmalı boşanma davalarının takibi

Butlan yani evliliğin iptali davalarının takibi

Eşlerden birinin talebi üzerine öldüğü düşünülen eş hakkında gaiplik kararı çıkarılması işlemleri

Gaiplik kararı veya vefat nedeni ile meydana gelebilecek miras hukuku konularının tamamı ile ilgili danışmanlık ve avukatlık hizmetlerimiz

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararlarının Türkiye’de onaylanarak kabul edilmesi işlemleri süreç yönetimi işlemlerimiz;

Yabancı mahkemelerce verilen boşanma kararları, Türk vatandaşları açısından, Türkiye de kabul görebilmesi için, ilgilinin nüfus kadına tescil edilmesi gerekir. Böylece boşanan kişilerin statülerinde değişiklik olmuş olur. Bunun sağlanabilmesi için yabancı mahkeme kararının tanınması, yabancı mahkeme kararlarının maddi sonuçlarının talep edilebilmesi için ise bunların tenfizi gerekmektedir.


Tenfiz ve Tanıma davaları takibi hizmetlerimiz

Boşanma Yabancı mahkeme kararı ile alınmış olsa bile Türk Devleti tarafından belirlenen koşulların oluşması durumunda yabancı eşin Türkiye’deki yaşamına devam etmesi için gerekli olan oturum, çalışma ve vatandaşlık işlemlerinin yürütülmesi hizmetlerimiz.

Yukarıda maddeleşen tüm konularda uzun süreli uygulama geçmişine ve deneyimine sahip ekibimiz ile müvekkillerimize beklentilerine uygun sonuçları almaktayız.

AVUKATA SORUN