loading

Şirketler Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili hukuk büromuz ticaret ile alakalı tüm davalarda ve duruşmalarda avukatlık hizmeti sağlamaktadır. Şirketler hukuku ile ilgili bir çok müvekkilimiz olup hukuk danışmanlığı vermekteyiz. Bu kapsamda geniş bir portföye sahip olup iş hukuku avukatı ve ticaret hukuku alanlarında hizmetler veriyoruz.


Şirketler hukuku alanındaki hizmetler bütünlüğümüz

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimizde bulunan ekiplerimiz, zaman içerisinde ayrımı yapılan ticaret hukuku alanında profesyonel hizmet bütününü şu şekilde sunmaktadır.


Ticari işletmelerin hukuki nitelikleri ve yapılanmaları farklılık gözetmektedir. Bu nedenle faaliyet gösterdikleri alanlarda özel bazı durumların ortaya çıkması olağandır. Ticaret ünvanı, işletme adı, ticari mümessil, ticaret siciline tescil, haksız rekabet, adam çalıştıranın sorumluluğu, zaman aşımı, Defter tutma, acentelik, tasfiye, sözleşme serbestisi,  iflasın ertelenmesi, hukuki sorumluluk, cezai sorumluluk konularında hizmet vermekteyiz.


Ticaret ve Şirketler Hukuku Nedir? Şirket hukuku ve hukuk danışmanlığı

Ticaret ve şirketler hukuku Nedir? Hukuk büromuz ticaret  hukuku davalarında avukatlık hizmeti ve danışmanlık hizmeti sağlamaktadır.


Ticaret ve şirketler hukuku avukatlık ve danışmanlık hizmeti

Ticaret ve şirketler hukuku ile ilgili hukuk büromuz hem danışmanlık hemde şirket avukatlığı hizmeti sağlamaktayız. Kaya ve Kadakoğlu hukuk büromuz bir çok şirkete danışmanlık hizmeti ile beraber avukatlık hizmeti de sağlamaktadır. Uzman avukatlarımızdan hizmet almak isterseniz lütfen bizimle iletişime geçiniz. Aklınıza takılan sorular için yorumlar kısmında soru sorabilir veya bizi direkt arayabilirsiniz.


Hizmet bütünümüz müvekkillerimizin ticari mevcudiyetlerinin varlığını etkileyecek olan her türlü dava konusunu özellikle yakından takip etmektedir.

Hizmetlerimiz; Yönetim Kurulları Kararlarının hazırlanması, genel kurulların toplanması, şirket içi denetim mekanizmalarının oluşturulması ve bunların kontrol ve denetleme yapısının kurulması ile sınırlı değildir.


Aynı zamanda ticaret şirketleri,  şahıs şirketleri, sermaye şirketleri Anonim şirket,  Limited şirket, Kooperatif, şirketin organları şirketin değeri, genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi, menkul kıymetler sermaye koyma borcu, sermaye artırımı, ortakların kişisel sorumluluğu, kar payı hakkı,ayni sermaye,nakdi sermaye, halka arz, birleşme, devralma konularında çalışmaktayız.


Ürün ve hizmetlerinin sevkinden başlayarak kara yolları taşıma kanunu dahil olmak üzere sigorta ve olası kaza ve hasar durumlarında ilgili mevzuat çerçevesinde bunun takibini titizlikle gerçekleştirmekteyiz.


Ayrıca Hukuk Büromuz, satış sözleşmelerinin hazırlanması ulusal ve global müşteri ilişkileri yönetiminde kriz durumlarının yönetim süreçleri danışmanlığı gibi işletmeler için vücut bulduğunda hayati önem taşıyan tüm konularda profesyonel hizmet bütününü sağlamaktadır.

AVUKATA SORUN