loading

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı nedir? dediğimizde en basit olarak bir cevap vermek gerekirse anlaşmalı boşanma sürecinin tüm aşamalarında bir boşanma avukatı olarak müvekkilin haklarını kanunlar çerçevesinde koruyan gözeten hukuk okumuş avukatlık diploması olan kişiye denilir.


Anlaşmalı boşanma davalarının detayları ve bunların etki ve sonuçları hakkında genelde düşünülmeyen ve sonradan önemi anlaşılan durumlar nelerdir?  Bu durumların ihmali nedeni ile yaşanılan sorunlar nelerdir?


Anlaşmalı Boşanma Avukatı; Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların hakları konusunda var olabilecek suistimalleri ortadan kaldırabilecek ve müvekkilini olası tüm hakları hakkında ondan aldığı bilgiler doğrultusunda ve ek olarak yaptığı araştırma sonucunda bilgilendiren ve hak ihlallerinin potansiyel varlığını ortadan kaldırabilecek bilgi ve tecrübeye sahip araştırmacı ekibe sahip olan avukattır.


Anlaşmalı boşanma davaları; ortak karar alarak boşanma iradesi gösteren evli olan bireylerin birlikte yaptıkları başvuru neticesinde oldukça hızlı gerçekleşen boşanma davası Türüdür. Bu nedenle toplumda basit ve kolay gibi bir algı taşımaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Avukatı ve bulunması gereken özellikleri nelerdir?

Evli olan bireyler boşanma karar aşamasına geldiklerinde “ODAK” noktaları doğal olarak öncelikle BOŞANMA olacaktır. En hızlı odak noktalarını elde edebildikleri Boşanma Davası Türü Anlaşmalı Boşanma olması nedeni ile boşanma düşüncesindeki bireyler tarafından çok fazla tercih edilen boşanma şeklidir.


Bu nedenle diğer konuları yani potansiyel olarak karşılaşabildikleri hak kayıplarını boşanmanın gerçekleşmesi sonrasında fark etmesi en sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Anlaşmalı Boşanma Sonrasında En yoğun hissedilen duygu ise; yaşanılan hak kayıplarının farkına sonradan varılması ve bu farkındalık nedeni ile hissedilen kandırılmışlık duygusudur. Bunu izah etmeye çalışalım; Tarafların boşanma sırasındaki düşünceleri ise Son Derece Rasyonel Bir yaklaşım olarak Kazancı maksimize etmek olacaktır. Yada en az kayıp verecekleri kayıpları minimize etme düşüncesidir. Aksinin söylendiği durumlar istisna olsa da potansiyel olarak mevcuttur.


Bu ne anlama gelmektedir?

Öncelikle boşanmak isteyen erkek ve kadının bir araya gelerek tıpkı evlilik kararı alır gibi birlikte bir boşanma kararı alması durumu; Anlaşmalı Boşanma Davalarının Tamamı için geçerli olmak zorundadır. Fakat durum bu kadar basit ve burada anlatıldığı kadar kolay ve medeni yaşam süren insanların;


“Hadi boşanalım yada boşanmak istiyorum”

İsteğini yapan tarafa diğerinin

“OK, sen nasıl istersen”

dediği bir durum sizce söz konusu olabilir mi? Durum gerçekten de bu şekilde değildir.


Boşanma kararını almak için önce bunun düşüncesinde olmak gerekir.

Bu diğer tarafın haberinin bile olmadığı bir süreç içerisinde olabilir.

Bu süreç bazen aylar hatta bazı durumlarda yıllar alabilmektedir.

Biz, bunu yaşayarak öğrenmesi en kolay meslek grubundayız. Bize inanın; kesinlikle bu bir süreçtir ve bazen yıllar sürebiliyor.


Anlaşmalı boşanma avukatı ile boşanma danışmanlığı

Boşanma düşüncesinde olan bireyin bu süreç içerisinde bir avukata gidip danışmanlık aldığı durumlar ise oldukça çok karşılaşılan durumlar arasındadır.


Bu neden bireyin danışma ihtiyacı olduğu bir durum mudur?  Sorusunun cevabı ise son derece net ve basittir.


Boşanma düşüncesinde olan birey evlilik içerisinde bazı sorunların varlık bulmasına sebep olarak gereksiz tartışmalar ile ve karşı tarafa yönelttiği suçlamalar, kötüleme ve zaman zaman hakaret ve aşağılamalara varacak boyuta gelen tartışmalar neticesinde karşı tarafında düşüncelerinde birlikte yaşamanın artık imkansız olduğu düşüncesini oluşturma çabasına girebilir. Bu çaba eş zamanlı olarak evlilik birliği içerisinde elde edilen


Evlilik hazırlığı süresinde yapılan yatırımlar; Söz, Nişan, Düğün ve evlilik hazırlığı yatırımları gibi

Evlilik Birliği Süresince Ailenin Genişlemesi; Çocuk sahibi olmak gibi

Evlilik birliği süresince elde edilen maddi değerler; Ev, Araba, Yazlık, şirket ortaklıkları gibi;

Değerlerinde diğerinin haberi olmadan el değiştirmesi yani satışı gibi olaylar olabildiği gibi, velayeti etkileyecek senaryolarında hayata geçirilmesi şeklinde olabilir.


Birey neden bunu yapmaktadır?

Boşanma davalarında tek taraflı boşanma isteği duyan bireyin karşı tarafı boşanma konusunda ikna edememesi durumunda kusur araştırması yapılacaktır. Bu neden ile kusurlu bir duruma düşmesi ve bunun boşanma düşüncesindeki bireyin maddi kayıplar yaşaması anlamına gelebilir.


Her insan da maddi kayıpları en aza indirmeyi düşünecek duygu ve düşünce ile donatılmıştır. Ayrıca evlilik birliği içerisinde edinilen maddi varlıklar ve çoğu zaman evliliğin en güzel sonuçlarından olan çocukların velayeti konuları boşanma aşamasındaki bireyler açısından kazanılacak veya kaybedilecek bir değer olarak görülmesi sık karşılaşılan durumlar arasındadır.


Boşanma davalarında maddi varlıkların eşit oranda paylaşılması

Maddi varlıkların eşit oranda paylaşılması genel kabul görse de kusur ve katkı durumuna göre paylaşımın eşit oranlarda olmadığı durumlar da hukuken oluşabilmektedir. Bu unutulmaması gereken kritik bir noktadır.


Durum maddi varlıklar için gerçekten de bu şekildedir. Paylaşım her ne kadar adil bir şekilde yarı yarıya şeklinde kanunda belirtilse bile bu varlıkların elde edilmesi eşit oranlarda olmadığında her birey yaptıkları katkının diğerinden fazla olacağı iddiasını düşünmeye başlar ve bazen kendilerini bu duruma ikna eder.


İşte sorun burada başlamaktadır. Her ne kadar anlaşmalı boşanma davası olsa da avukatın gerçek görevi de burada başlamaktadır.


Boşanma Düşüncesinde olan birey, bu noktaya yani evlilik içerisinde boşanmaya sebep olan olaylar açısından kendisini “AK” larsa; ve birliğe katkısının daha fazla olduğuna kendisini ikna ederse (bu gerçekten de bu şekilde olabilir) birlik içerisinde edinilen maddi değerlerin fazlasını hak ettiğini düşünmeye başlar. Eğer Bu maddi değerlere erişimi ve yetkisi mevcut ise o zaman diğer eş aleyhine durumların oluşması söz konusu olabiliyor.


Türk Medeni Kanunlarının İlişki içerisinde olduğu diğer Hukuk sistemleri

Eşya Hukuku;

Borçlar Hukuku;

Türk Ticaret ve Şirketler Hukuku;

İcra ve iflas Hukuku;

Miras Hukuku;

Medeni Usul Hukuku;

Tazminat Hukuku;

Ceza Hukuku; Şiddet, Taciz, Tecavüz, Darp, Tehdit gibi nedenler ile

Kişiler Hukuku; Medeni Hukuk dalıdır ayrı bir uzmanlık olması sebebi ile değinilmiştir.

Kamu Hukuku; Son zamanlarda aile vakıfları çoğalması sebebi ile bu konuda da düzenlemeler ve vakıalar mevcuttur.

Fikri Mülkiyet Hukuku ve Patent Hukuku; Eşlerin ortak meydana getirdikleri veya ortak oldukları Kitap, patent, gibi konular son zamanlarda gündeme gelmektedir.

Tüm bu Hukuk sistemleri ayrı bir uzmanlık alanı olması sebebi ile Boşanma Davaları ile birlikte değerlendirilebilecek bir ilişki içerisindedir. Bu nedenle her boşanma davasının ayrı bir dava olduğu çok net anlaşılmalıdır.


Anlaşmalı boşanma avukatı boşanma davasını talep eden ve buna uyan taraf ayrı ayrı değerlendirildiğinde çok büyük oranda ortada olan şey şudur. Talep eden yani boşanmayı isteyen tarafın anlaşmalı boşanma seçeneği dışında elindeki tüm seçenekler kendisi için daha zararlıdır. Bu nedenle eşiniz sizden Anlaşmalı şekilde boşanalım önerisini yaptığında diğer seçeneklerin her zaman için kendisine daha büyük bir maddi yada manevi bir kayıp yaşatacağını en az bir kere düşünmeli ve buna göre bir karar vermelisiniz.


Anlaşmalı boşanma her iki bireyin ortak kararı mıdır?

Anlaşmalı Boşanma Her iki bireyin de ortak iradesi ile alınan bir karar olması nedeni ile ve; Evlilik evli olan bireye REŞİT olma durumunu kazandırması sebebi ile Anlaşmalı Boşanma Protokolü daha sonradan oluşacak taleplerin elde edilmesi önündeki en büyük Hukuki engel olmaktadır. Bu aşılabilmekte fakat zorlu ve Boşanma Davasından daha uzun sürmektedir.


Genelde Boşanma Davaları bitiminden yıllar sonra Mal paylaşımı davaları sonuçlanmaktadır. Evlilik Nasıl Hayatı değiştiren bir karar ise Boşanma da hayatı etkiler ve değiştirir. Evliliğinizin nasıl olduğunu en iyi siz bilirsiniz. Eşinizin neye sahip olduğunu bilmeniz ise zaman zaman çok daha düşük ihtimaldir.


Unutulmamalı ki Boşanma; sadece sizi ilgilendiren sosyal bir olgu değildir. Çocuklarınız var ise çocuklarınızı da ilgilendirir. Üstelik çocuklarınız var ise sizin ailenizi ve eşinizin ailesini de ilgilendirir. Taraflardan biri çocuklarından vazgeçmediği sürece kişisel ilişki kurulması yasal haktır.


Çocukların akrabalık ilişkileri zorunluluğu

Bu çocukların akrabalık ilişkileri zorunluluğu nedeni ile de ister istemez bir araya gelinmese bile taraflar birbirinin yaşamı içerisinde kısmen de olsa kalmak zorundadırlar. Bu nedenle “Boşanma Davası” yukarıda sayılan Hukuk Sistemleri ile ilişki içerisindedir.


Direkt Hayata etki eder. Velayet konusunda net olun. Velayetin sizde mi eşinizde mi kalması gerektiğini en iyi şekilde düşünün ve bunun nedenlerini avukatınıza ifade edin. Sizin ve devletimiz için bu en önemli konuların başında gelir. Velayet her iki eş için bir haktır ve Boşanma sonrasında velayetin kimin olacağına mahkeme karar verir.


Önemli olan çocukların gelişimidir. Sizin ne istediğiniz önemli değildir. Bu nedenle velayet konusu Ayrıca açılan davalar ile devam eden bir mücadeledir. Haklı iseniz bu mücadeleye devam edin. Çocuklarınızın Velayeti için Mücadele ederken kişisel tüm duygularınızı bir kenara bırakın.


Bu olayı kişiselleştirmeyiniz ve eşinize karşı bir acı veya zarar verme aracı olarak çocuklarınızı kullanmayın. Kısaca çocuklarınız bir araç değildir bu bilince sahip olun. Boşanma Davası sonuçlandığında eşinizin kişisel iletişim hakkını kullanmasını engellemeyin. Nafaka Konusunda adil olun. Unutmayın nafakayı ödeyen veya alan çocuklarınızın babası yada annesidir ve bu çocuklarınız yaşadığı müddetçe değişmeyecek tek gerçektir. Nafakayı da bir acı yada zarar verme noktası olarak görmeyin.


Kısaca içinde bulunduğunuz boşanma döneminde beklentilerinizi değerlendirerek sonlandırmak istediğiniz “EVLİLİK KURUMUNU” Boşanma konusunda uzmanlaşmış bir Boşanma Avukatı yardımı ile devam ettirmenizdir. Boşanma neticesinde ayrı bir sosyal kimlik kazanacaksınız. Bu sosyal kimlik artıları ve eksileri ile size ait olacaktır.


Bir avukat size; haklarınızı ve beklentilerinizi savunma ve icra edilmesinde çevrenizdeki her insandan daha fazla yardımı olur. Bunu unutmayın. Birçok avukat ile görüşün tecrübesinden emin olduğunuz avukata güvenin. Avukat tutacak maddi durumunuz yok ise size bir avukat atanacaktır. Avukatsız kalmazsınız fakat Hususi avukatınız ile kuracağınız ilişki ile aynı ilişkiyi kuracağınızı beklemeyin.

AVUKATA SORUN