loading

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler hukuku ülkemizde kanunlar çerçevesinde kişiler veya kurumları aralarındaki sözleşmelerden doğan haklarını koruma altına almıştır. Sözleşme kişi veya kurumlar arasındaki anlaşmaları yazılı olarak beyan etmeleri ve imzalamalarına denilir. Böylece aralarında hukuki bir yaptırım olur.


Sözleşmeler Hukuku; ihtiyaç olduğunda başvurulması gereken bir araç değil, ihtiyaç olmasını engelleyecek yönde inşa edilen bir kurallar bütünüdür. Kişisel veya mesleki hayatımızda avukat, şirket sahibi ya da yönetici olarak “PROTOKOL”,”AKİT”, “MUKAVELE”, “KONTRAT”, “ANLAŞMA”,“ANTLAŞMA”, “SÖZLEŞME” gibi başlıklara sahip metinlerle sık sık karşılaşır, bunları hazırlar, inceler, kabul eder imzalar veya imzaya sunarız.


Sözleşmeler Hukuku Ne İşe Yarar?

Firmalar veya bireyler arasında ticari çıkarları gözeten bir akit olduğu için sözleşme, sözleşmeler hukuku da bu anlaşmayı kanuni yönde korumaktadır. Böylece sözleşmelerden kaynaklanan haklar koruma altına alınmış olur. Günümüzde ticaretin çoğu ve hizmetlerin çoğu sözleşmeler ile gerçekleşmektedir.


Sözleşmeler Hukuku hizmet bütünlüğümüz

Bir sözleşme hazırlanırken veya önünüze gelmiş bir sözleşmeyi imzalarken dikkat edilmesi gereken durumlar ve bunların “Hukuki Sonuçları” önemlidir. Bir uyuşmazlık durumlarında hukuki yaptırım ihtiva edebilmesi ve karşılık bulabilmesi için kritik noktalar mevcuttur. Sözleşmelerin etik kuralları yanında hukuki kuralları ve sözleşmenin konusu ile ilgili mevzuata uygunluk da gerekmektedir.


Hukuk ve Danışmanlık Ekibimiz; sözleşmenin niteliği ya da sözleşmenin tarafları nedeniyle yabancılık unsuru içeren ya da uluslararası niteliği olan sözleşmeler konusunda uzun süreli uygulama deneyimine sahiptir. Müvekkillerimiz tarafından talep edilen sözleşmeleri yazılı ve sözlü olarak İngilizce ve Türkçe dillerinde hazırlayabilmektedir ve müvekkillerimizin tarafı olduğu hazırlanmış sözleşmeleri müvekkillerimizin çıkarlarını koruyacak şekilde tekrardan düzenletebilmektedir ve değişiklik önerileri getirebilmektedir.


Unutulmaması gereken durum ise şudur; her türlü sözleşme bireyler tarafından imzalanır. Temsil yetkisi ve sözleşme kapsamı imza atanın yetki ve kapsamı ile yakından alakalıdır. Birey, gerçek kişi, kurum ve kuruluşların mevcudiyetlerinin ve varlıklarının devamı sırasında gerek kendi iş yoğunlukları, gerek o anda dikkate alınmayan durumlar nedeni ile yapılan sözleşmeler geçerliliklerini kısmen yada tamamen kaybedebilmektedirler. Bu nedenle yapılan sözleşmelerin Hukuksal Geçerlilikleri ve uyuşmazlık esnasında kısmen yada tamamen geçerliliklerini kaybetmemesi adına detaylı analiz gerekmektedir.


Yapılan Sözleşmelerin sadece hukuki nitelik taşıması çoğu zaman yeterli değildir. Rasyonel yaklaşım şudur ki;

“Sözleşmeler; işin yapılması ve sorunun çıkmasının engellenmesi için yapılır”.

Sorun çıktığında tazmin edilmesi için sözleşme hazırlamayı kimse düşünmez.


Hukuksal niteliği olan sözleşmelerin yapılacak sözleşme içerisinde farklı uzmanlık alanlarını ilgilendiren bölümleri olması sık rastlanılan durumlar arasındadır. Finansal yeterlilik, mali konular ve vergi mevzuatına uygunluk, yapılacak işe uygunluk, olası uyuşmazlık noktalarının tahmini, yetki ve sorumluluk gibi yapılacak sözleşmenin ana konuları ile yakın ilgisi nedeni ile detaylar önem kazanmaktadır.


sözleşmeler hukuku.

Sözleşmeler hukuku ülkemizde kanunlar çerçevesinde kişiler veya kurumları aralarındaki sözleşmelerden doğan haklarını koruma altına almıştır. Sözleşme kişi veya kurumlar arasındaki anlaşmaları yazılı olarak beyan etmeleri ve imzalamalarına denilir. Böylece aralarında hukuki bir yaptırım olur.


Uluslar Arası Sözleşmeler Hukuku

Ayrıca uluslararası sözleşmeler konusunda uyuşmazlık durumunda, yetki sahibi ve bu yetki sahibinin yasaları hakkında detay bilgi gerekmektedir. Bunların dışında uluslararası veya ticarete yönelik sözleşmelerde farklı kanun ve uygulamaların bilinmesi de gerekmektedir. Gümrük mevzuatı, deniz kanunları ve uluslararası deniz hukuku konuları hakimiyeti gerektirebileceği gibi sigorta kanunları ve Kara yolu Taşımacılığı kanunları gibi çok farklı hukuk alanları bilgisi de sözleşmenin ilgi ve bilgi alanlarından olabilmektedir.


Kurumların çalışanları ile yapacağı iş akitleri ve iş sözleşmelerinin yapısı, süresi, ayrıca yine kurumların proje veya süreli işler ile farklı ticari kimliğe sahip özel veya tüzel kişi kurumlar ile yapacağı süreli veya süresiz sözleşmeler iş bitimi ile hak ediş mantığı çerçevesinde yapılacak sözleşmeler de hukukun farklı alanlarına girmektedir.


Müvekkillerimize (yol arkadaşlarımıza) belirli bir konuda danışmanlık hizmeti verilmekle birlikte, öncelikli amacımız müvekkillerimizle (yol arkadaşlarımız ile) kalıcı ve uzun vadeli ilişkilerin geliştirilmesi ve hukuki danışmalık hizmetlerinin ve hukuk hizmetlerinin sunulmasıdır. Bu durumda, müvekkillerimizi tanıyarak tüm ticari ilişkilerini genel olarak değerlendirme ve en uygun hukuki çözümü sunabilme imkanına sahip olabilmekteyiz.


Hukuk ofisimiz kurulduğu günden bu güne kadar geçen sürede yüzlerce sonuçlanmış sözleşme geçmişi mevcuttur.


Sözleşmeler Hukuku ve Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz

Her türlü ticari sözleşmelerin akt edilmesi konularında özellikle imza öncesi yapılacak müzakereler ve sözleşmelerin hazırlanmasında müvekkillerine (yol arkadaşlarına) destek olmaktadır.

Yabancı yatırımcıların ve Fonların Türkiye’deki projelerini ve yatırımlarını düzenlemek, danışmanlıklarını – kontrolörlüklerini yapmak, bu yatırımlar çerçevesinde gerek proje ortaklık anlaşmaları, gerek yatırım anlaşmalarını hazırlamak ve şirket kuruluşlarında destek vermektedir.

Aynı şekilde gerektiğinde Türk şirketlerinin herhangi bir yabancı ülkedeki yatırımları ile ilgili her türlü hukuki konuda ve ilgili mevzuat ile ilgili danışmanlık yapmaktadır.

Uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibimizin sözleşme öncesi, sözleşme sırasında taraflar adına müzakerelere katılma ve sözleşme sonrasında varlık bulan ihtilaflar ile ilgili olarak verdiği hizmet bütünlüğü aşağıdaki gibidir.


Sözleşmeler Hukuku Alanında Hizmetlerimiz

Müzakerelerde danışmanlık, taraf olarak katılma;

Sözleşmelerin hazırlık aşamasında düzenlenmesi;

Başkası tarafından hazırlanmış sözleşmelerin incelenmesi ve gözden geçirilmesi;

Sözleşmeler hakkında hukuki ve İlgili mevzuata uygunluk konusunda danışmanlık;

Uyuşmazlık halinde dava açılması ve açılan davaların takibi.

Hukuk Büromuz Tarafından Profesyonel Nitelikte Çok Dilli Hazırlanan Sözleşmeler

Şirket Kuruluş ve Şirket Tüzük Sözleşmeleri; Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Anonim Şirket, Limited Şirket, Paylı Komandit Şirket, Çok Ortaklı Kooperatif.

Vakıf ve Dernekler Kanunu kapsamında Vakıf ve Dernek kurulum Sözleşmeleri. Sivil Toplum Kuruluşları ve her türlü vakıf senetlerinin hazırlanması ve bunların Sözleşmeleri. Aile Vakfı Kurulumu ve Vakıf Kapsam Sözleşmeleri. Kurulumu bitmiş ve faaliyet de olan kurum ve kuruluşların sözleşmelerinde iş değişikliği ve diğer değişikliklerin sebebi ile yeniden düzenlenmesi gereken Sözleşmelerin analizi ve hazırlanması.

Ortaklık Sözleşmeleri. (Ortak amaç veya iş bitirmeye dayanan sözleşmeler)

Şirket Ortaklığı Sözleşmeleri, Teknoloji Ortaklığı Sözleşmeleri.

Proje Ortaklığı Sözleşmeleri, Yatırım Ortaklığı Sözleşmeleri, Gelir Ortaklığı Sözleşmeleri, Know-How Sözleşmeleri.

Şirket Evlilikleri ve Şirket Satış ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri.

Ticari Gizlilik ve Ticari Sırları Koruma Sözleşmeleri.

Ürün ve Hizmet Satış Sözleşmeleri; Satış Sözleşmesi, Menkul Satışı Sözleşmeleri, Hayvan Satışı Sözleşmeleri. Gayrimenkul Satışı Sözleşmeleri. Taksitli Satış Sözleşmeleri. Mülkiyeti muhafaza kaydı ile Satış Sözleşmeleri. Numune Üzerine Satış Sözleşmeleri. Konsinye Satış Sözleşmeleri. Tek satıcılık Sözleşmeleri, Keşif ve Muayene Şartıyla Satış Sözleşmeleri, Takas Sözleşmeleri. Barter Sözleşmeleri.

Mal Alımı Sözleşmeleri.

Hizmet Alım Sözleşmeleri..

Alt- İşverenlik sözleşmeleri ve Taşeronluk Sözleşmeleri

Temsilcilik Sözleşmeleri.

E-Ticaret Satış Sözleşmeleri.

İnternet ve Bilişim Hukuku Kapsamında Web Sitesi Reklam ve Site Alan Kullanım Sözleşmeleri.

Kiralama Sözleşmeleri, Menkul Kiralama, Gayri Menkul Kiralama. Kurulum Gerektiren Ekipman kiralama Sözleşmeleri (medikal cihaz, maden ve şantiye cihazları, inşaat kule vinçleri ve benzeri), Hasılat kirası Sözleşmeleri. Finansal Kiralama Sözleşmeleri, Ariyet Sözleşmeleri, Karz Sözleşmeleri. (Ticari Karz Sözleşmesi, Adi Karz Sözleşmesi)

Ulusal ve Uluslararası kargo ve ürün dağıtım ve insert dağıtım sözleşmeleri.

Dağıtım Sözleşmeleri ve dağıtım ağı organizasyonu (imtiyaz sözleşmeleri, marka lisans sözleşmeleri, Alt Lisans Sözleşmeleri).

Joint Ventures Sözleşmeleri.

Franchise Sözleşmeleri.

Acentelik Sözleşmeleri, Bayilik Sözleşmeleri, Komisyon Sözleşmeleri.

Marka ve Patent Süreli Kullanım Sözleşmeleri.

İnşaat Sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat Sözleşmeleri.

Kredi Sözleşmeleri.

Enerji Kullanım, Enerji Üretim, Enerji Lisanslama, Enerji Projeleri Gelir Ortaklığı Sözleşmeleri.

Çeşitli Lisans Sözleşmeleri.

Saklama Sözleşmeleri, Barındırma Sözleşmeleri, Garanti Sözleşmeleri ve Yediemin Sözleşmeleri.

İş Sözleşmeleri.

Personel ile süreli veya süresiz iş sözleşmeleri.

Sendika ve Dernekler ile Toplu iş Sözleşmeleri ve Müzakereleri.

Menajerlik Sözleşmeleri, Sponsorluk Sözleşmeleri.

Danışmanlık ve Hizmet Sözleşmeleri.

Anlaşmalı Boşanma Sözleşmeleri.

Mal ayrılığı Rejimi Sözleşmeleri.

Evlilik Öncesi Mal Rejimi Belirleme ve Evlilik Sözleşmeleri.

Miras Sözleşmesi.

Vasiyetnamenin müvekkil istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmasında veya önceden hazırlanmış sözleşmelerin değerlendirilerek müvekkilin menfaatlerine uygun bir şekilde değiştirilmesi.

SÖZLEŞMEYE İLİŞKİN DİKKATE ALDIĞIMIZ TEMEL HUKUKİ KAVRAMLAR NELERDİR?

1982 Anayasası, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 Türk Ticaret Kanunu, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda ve diğer ilgili mevzuatta yer alan Sözleşmeye dair hükümler

Sözleşme kavramının temeli ve doğrudan bağlı olduğu Borçlar Hukukunun konusu, önemi tanımı ve kaynakları

Borcun konusu, borcun doğumu, borcun kaynakları

Sözleşme kavramı

Sözleşmeler hukukuna egemen olan ilkeler

Ön sözleşme

Sözleşmenin kuruluşu

Sözleşmelerde şekil

Sözleşmede taraf edimlerinin incelenmesi

Sözleşme çeşitleri (Türk Borçlar Kanunu’nda geçen bazı sözleşme tipleri; Satım, Kira, Finansal Kiralama, Eser, Vekalet ve Bayilik Sözleşmeleri gibi)

Sözleşmede itiraz ve defiler

Sözleşmelerin hukuki sonuçları

Sözleşme özgürlüğü ve sınırları

Sözleşmelerin hükümsüzlüğü

Sözleşmelerde emprevizyon

Sözleşmede temsil

Elektronik ortamda yapılan sözleşmeler

Sözleşmelerin yokluğu ve geçersizliği

Sözleşmenin ifa edilmemesinin sonuçları

Sözleşmede cezai şart

İfa ve ibra konuları ile sözleşmenin sona ermesi

Sözleşmenin devri ve sözleşmeye katılma halleri

Sözleşme kaynaklı ihtilafların çözüm yolları ve yargılama aşaması.

Sözleşmeler Hukukuna Uygun Sözleşme Yönetimi

Bir sözleşme taslağı nasıl hazırlanır?

Sözleşme görüşmeleri nasıl planlanır?

Sözleşme görüşmelerinde stres yönetimi

Taraflar açısından sözleşmenin stratejik ve Kritik Noktalarının belirlenmesi

Sözleşme ana başlıklarının ve hukuki ve sözleşmenin konusuna göre ilgili mevzuat ile ilgili kritik ve stratejik noktalarının belirlenmesi

Sözleşme içeriğini oluşturacak tarafların sözleşme metni hazırlanırken yapması gerekenler, aynı tarafta olanların takım çalışması

Sözleşme kontrol listesi (Yaklaşık 50 maddeden oluşan özgün bir çalışma)

Yabancılarla yapılan sözleşme görüşmelerinde dikkat edilecek noktalar

Süren sözleşmelerde ortaya çıkan ihtilaf hallerinde ilk yapılacak işlemler

Sözleşmelerin fiziken yönetimi ve sözleşmelerin arşivlenmesi

Yargıya yansımış ihtilaf örnekleri araştırılması

Uzman ekibimiz ile yukarıda belirlenmiş noktalara dikkat edilerek yerli ve yabancı, gerçek veya tüzel kişilere titizlikle hizmet vermekteyiz. Uzun süreli uygulama deneyimine sahip ekibimiz ile olası sorunların önlenmesi faaliyetinde yılların verdiği deneyimi tüm yol arkadaşlarımız için kullanıma sunmaktayız.


Eğer iyi bir avukat arıyorsanız kesinlikle doğru web sitesini ziyaret etmiş oluyorsunuz. kesinlikle bizimle irtibata geçmelisiniz. Daha detaylı ve kapsamlı bir görüşme için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

AVUKATA SORUN