loading

İstanbul Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma avukatı nedir? Görevleri nelerdir?

İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı, bu tarz davalarda sıklıkla yapılan bir araştırma konusudur. Boşanma davaları çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar boşanma ve boşanmanın doğuracağı sonuçlar konusunda fikir birliğine varmaktadır. Velayet, nafaka, maddi-manevi tazminat ve eşya paylaşımı boşanmanın sonuçları olarak sıralanabilir. Anlaşmalı boşanmada eşler bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ve anlaşmalı boşanma protokolü ile dava açabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davaları en hızlı ve sorunsuz sonuçlanan dava türlerindendir. İyi bir İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı;


Davanın açılması, gerekli belgelerin hazırlanması, dava masrafları, yargılama giderleri gibi prosedürleri halleder.

Gerekli dava dilekçesi ve boşanma protokolünü hazırlar.

Taraflar arasındaki irtibatı düzenler.

Mal paylaşımı, velayet, tazminat, nafaka için kanuna uygun lehe kararlar alır.

Dava süreciyle ilgili müvekkilini bilgilendirir.

Tecrübesiyle duruşma esnasında müvekkilinin haklarını korur.

Anlaşmalı boşanma davası kolay sonuçlanabilen davalar arasındadır. Buna karşılık bu dava için de bazı usul ve esas şartları bulunmaktadır. Örneğin eşlerin anlaşmalı boşanma davası açabilmesi için en az 1 yıl evli kalmış olmaları gerekmektedir. Şekil şartı olarak da dava dilekçesi ve protokol gibi şartlar bulunmaktadır. Tüm bu süreç hakkında bilgi sahibi olmak için de iyi bir İstanbul anlaşmalı boşanma avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Araştırma yaparken hızlı boşanma avukatı, tecrübeli boşanma avukatı gibi niteliklerin aranması da oldukça faydalı olacaktır.


İstanbul Çekişmeli Boşanma Avukatı

             İstanbul çekişmeli boşanma avukatı, çekişmeli boşanma davası için olmazsa olmazdır. Çekişmeli boşanma davası mutlaka Türk Medeni Kanunu’nda yer alan sınırlı sayıdaki sebebe dayanmalıdır. TMK’daki boşanma sebeplerinden birine dayalı olmadan açılan dava hakim tarafından reddedilmektedir. Çekişmeli boşanma davası dosya içeriğinin esas ve usul açısından kanuna uygun olması gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davası açılabilmesi için sebepler kanunda şu şekilde sıralanmıştır:


Zina (TMK md. 161)

Hayata kast ve kötü davranış (TMK md. 162)

Suçlu olmak ve haysiyetsiz yaşam sürmek (TMK md. 163)

Terk (TMK md. 164)

Akıl sağlığının yerinde olmaması (TMK md. 165)

Evlilik birliğinin temelden sarsılması (TMK md. 166)

İstanbul çekişmeli boşanma avukatı, boşanma şartları veya sonuçları açısından mutabakata varamayan eşler için önemlidir. Çekişmeli boşanma davalarında eşler; nafaka, tazminat, velayet gibi konularda anlaşma sağlayamamaktadır. Bu tarz durumlarda da iyi bir İzmir çekişmeli boşanma avukatı ile çalışmak gerekmektedir. Tecrübeli bir İstanbul çekişmeli boşanma avukatı;


Boşanma sebeplerine uygun delilleri dosya içerisinde toplar.

Müvekkil eşler arasında irtibatı sağlar.

Boşanma şartları konusunda menfaatleri korur.

Dava sürecini ve duruşma günlerini takip eder.

Velayet, tazminat, nafaka vb. şartları düzenler.

Davanın kısa sürede ve müvekkil lehine sonuçlanmasına büyük katkı sağlar.

Boşanma davaları kaça ayrılır sorusuna da anlaşmalı ve çekişmeli boşanma olarak iki cevabını verdiğimiz bu yazıda asıl önemli olan süreci menfaatleri üst düzeyde koruyarak sonuçlandırmaktan geçmektedir. Boşanma avukatı nasıl bulunur gibi soruların cevabını ararken dikkat edilmesi gereken detaylar yukarıda belirttiğimiz gibidir. İstanbul’un en iyi boşanma avukatı araştırması yapan kişilerin ne istediğini tam olarak bilmesi süreci son derece hızlandıracaktır.

Diğer Yazılar

AVUKATA SORUN