Avukat ve Hukuk

Boşanma Avukatı Hizmet İçeriği

Hukuk hayatın her alanında ihtiyaç duyduğumuz bir alandır. Gerek iş hayatında gerek özel aile hayatında gerekse günlük hayatta karşılaşılan sorun ve problemlerin adaletli çözümü için hukuka başvurulur. Hukuk çok geniş bir kapsama sahiptir. Birden fazla konu başlığını ele alarak alanında tecrübe sahibi olan avukatlar ile iş birliği yapabilir ve çözüm için danışanı olabilirsiniz. Aile hukuku, iş hukuku, miras hukuku ve bunun gibi birçok alanı mevcut olan hukuk dalları bulunmaktadır.

Günümüz de en çok başvurulan boşanma hukuku ilk sıralarda yer almaktadır. Boşanma süreci esnasında işinde tecrübeli boşanma avukatı ile iletişim kurabilir ve bu süreci sağlıklı ve verimli bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Boşanma davası genel olarak ikiye ayrılmaktadır. Çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olarak ikiye ayrılan boşanma türü için genellikle boşanma avukatı tarafından destek alınması gerekmektedir. Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar boşanma konusunda ki soruları en iyi şekilde boşanma avukatı ile cevaplayabilirler. Hazırlanacak dilekçe ve ya boşanma anlaşması avukat eşliğinde iki taraf için de haksızlığa yer vermeden hazırlanacaktır.

Anlaşmalı Boşanma Avukatı

Anlaşmalı boşanma ile taraflar isteklerini boşanma avukatı ile görüşebilir ve bu isteklerini yazılı olarak mahkemeye sunup karar bağlanmasını sağlayabilirler. Anlaşmalı boşanma da çiftler bir yılı tamamlamış olmalıdır. Bir yılı doldurmamış çiftler kanunda belirtilen konulardan biri sebebi ile boşanacaklar ise mahkemeye başvurabilirler. Çekişmeli boşanma konusunda ise boşanma hukuku birçok konu başlığını ele almaktadır. Birden fazla konu başlığı bulunan çekişmeli boşanma da boşanma avukatı ile mutlaka görüşülmeli ve destek alınmalıdır.

Uzun sürecek olan çekişmeli boşanma sürecinde daha az zararla iki tarafında bu süreci atlatması göz önüne alınmalıdır. İki taraftan birinin boşanmayı istememesi ya da boşanma da istenilen isteklerin taraflarca kabul edilmemesinden kaynaklı olarak çekişmeli boşanma süreci avukatlar eşliğinde bilinçli olarak yürütülmesi ve sağlıklı sonuçlar elde edilmelidir.

Boşanma için birçok genel ve özel sebep bulunmaktadır. Bu sebeplerin başında şunlar yer almaktadır. Kanuna göre boşanma sebepleri; Zina, hayata kast, eşe çok kötü muamele, yüz kızartıcı eşten boşanma, terk, akıl hastalığı, evlilik birliğinin temelinden sarsılması, anlaşmalı boşanma ve fiili olarak ayrı yaşama şeklindedir.

Boşanma süreci dava dilekçesinin hazırlanması ile başlamaktadır. Bu süreç davanın açılması boşanma tebliğinin karşı tarafa verilmesi olarak devam eder. Boşanma dilekçesine cevap niteliğinde bir dilekçe taraflar arasında olabilir ve boşanma süreci cevap süreci olarak bir süre ilerleyebilir. Bu sürecin ardından ön inceleme duruşması yapılabilir. Bu ön inceleme duruşmasında boşanma avukatı eşliğinde tanıklar dinlenebilir taraflar dinlenebilir varsa boşanma ile ilgili deliller sunulabilir ya da delillerin toplanması için süre verilebilir.

Mahkeme de taraflar karşılıklı isteklerini de beyan edebilirler. Bu sürecin bitimin de ise gerekçeli karar yazılır ve taraflara tebliğ edilir. Herhangi bir itiraz varsa temyiz merciine ya da istinaf merciine başvurulabilir. Ancak herhangi bir itiraz yok ise gerekçeli kararın yazılması ile evlilik bağı bitmiş olur ve nüfus müdürlüğünden aile bağı düşürülür.

Boşanma Hukuku ve Avukatı

Boşanma hukuku ile belirtilmiş boşanma süreleri bulunmaktadır. Boşanma avukatı eşliğinde anlaşmalı boşanmalar dilekçenin verilmesi davaya çıkılması ve davanın karar bağlanması ile toplam iki ya da üç aylık bir süreçte son bulur. Çekişmeli davalar ise on ya da on iki ayda biter. Ancak çekişmeli boşanma davalarında kesinleşmesi temyiz edilirse boşanma hukuku ile belirtilen sürelerde yani on sekiz ya da yirmi ay da dava sonuçlanabilir. Burada profesyonel Boşanma Avukatı hizmeti veren bir avukatla bilgi alışverişi yapılmalı.

Unutulmaması gerek bir konu ise boşanmanın hızlı olması değil iki taraf içinde doğru ve sağlıklı şekilde sonuçlanmasıdır. Tarafların haklarını aldığı ve haklarını koruyabildiği sorunsuz bir boşanma doğru boşanmadır. Boşanma davasını açan tarafın kim olduğunun önemi mahkemeye sunulacak doğru iddiaları olan ve bunları kanıtlayabilecek taraf olması gerekmektedir. Boşanma davalarında tarafların mahkemeye zorunlu gelip gelmesi konusu en çok sorulan kafa karıştıran soruların başında yer almaktadır. Anlaşmalı boşanmalar da taraflar mahkemeye çıkmalı ve anlaşmalı boşanma dilekçesinde belirtilenleri sözlü olarak dile getirmelidirler. Boşanma hukuku çekişmeli boşanma sürecinde tarafların mahkemeye çıkmamasına müsade etmektedir. Ancak bu durumda taraflara boşanma avukatı vekalet etmelidir.

Boşanma davası eşlerden birinin şiddet görmesi şikayeti ile açılıyorsa bu konuda yapılması gereken bazı şeyler bulunmaktadır. Şiddet gören taraf bu olay sonrasında en yakın karakola gitmelidir. Karakolda tutanak tutulup şikayetçi olduktan sonra memurlar eşliğinde hastaneye giderek darp raporu almalı ve bu raporu mahkemede delil olarak sunmalıdır.

Evlilikte çocuk var ise tarafların ilk önce çocuğun iyiliğini gözetmeleri gerekmektedir. Boşanma sürecinden en hasarsız ve iyi bir şekilde etkilenmeden hayatına devam etmesi çocuk için çok önemlidir. Hayatı boyunca bu travmayı yaşamaması için boşanma sürecinde olan tarafların çocukları için ortak payda da buluşması ve çocuklarının iyiliği için en doğru kararı vermesi gerekmektedir. Sonuç olarak eşler birbirinden ayrılabilir ama çocuk ailesinden ayrılmaz. Boşanma hukuku ile belirtilen velayet konuları bulunmaktadır.

Çocuğun hangi tarafta kalacağı velayetin kimde olacağı çocuğun cinsiyetine, yaşına, kişilerin çocukla olan iletişimine, ekonomik durumuna ve sosyal hayatına bakılarak karar verilir. Velayeti alan kişi ile diğer taraf arasında çocuğu görme süreleri mahkemenin belirttiği şekilde olmalıdır. İlerleyen süreçte verilen karar itiraz edilebilir velayet davası açılabilir bunun için de boşanma avukatı ile görüşüp destek alabilirsiniz.

Boşanma sürecinin bitmesinden sonra tarafların tekrar evlenmesi için sürelerin belirlenmesi hukuk tarafından ayarlanmıştır. Erkekler hemen evlenebilirken kadınların yasalarca belirtilen bir süresi bulunmaktadır. Bu süre 300 gün olarak belirtilmiştir. Bu süre hamilelik için kadına verilmiştir ancak hamile olmadığını kanıtlayan rapor ile bu süreç düşürülebilir ve kadın da isteği zaman evlenebilir.

Boşanma ve Nafaka Konuları

Boşanma davalarında nafaka konusu çok önemlidir. Boşanma avukatı ile nafaka sürecini yasalara uygun şekilde sürdürebilirsiniz. Nafaka evlilik birliğinin bitmesi ile zor durumda kalacak yoksulluk yaşayacak tarafa diğer tarafın maddi koşulları göz önünde bulundurularak verilir. İlerleyen süreçlerde nafakanın iptali ya da nafakanın arttırılması davaları açılabilir. Bu davalar açıldığı zaman nafaka alan kişinin durumu göz önünde bulundurularak mahkemece kararlar verilir.

Boşanma davasında maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Bu tazminat boşanma davasına sebep olan konu baz alınarak belirlenebilir. Boşanma konusunda daha suçlu olan taraf zarar görmüş tarafa gerek maddi gerek manevi tazminat ödeyebilir. Tarafların boşanmasında iki tarafında bir eksikliği yok ise tazminat alınamaz.

Boşanma sürecinde mal paylaşımı konusu kanunlarca açık olarak belirtilmiştir. Anlaşmalı boşanma sürecinde eşlerin ortak karar alarak mal varlıklarını paylaşması sonucunda bu işlem tamamlanmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davalarında ise konuya göre kanunlar neyi gösteriyorsa o olur. Genellikle evlilik sürecinde elde edilen ortak malların ücretinin nasıl ödendiği göz önünde bulundurularak hesaplanmalıdır. Bu şekilde iki tarafa da haksızlık yapılmadan bu süreç devam eder. Mal varlığının ücretlerinin ödenmesi eşit ise mal paylaşımı da eşit şekilde yapılmaktadır.

Hakimin açılan davayı reddetme hakkı vardır ancak bu da yasalarda belirtilen şekillerde olabilir. Anlaşmalı davalarda hakim davayı reddedemez ancak çekişmeli davalar da mahkemeye sunulan iddiaların ispatlanması gerekmektedir. Daha detaylı bir bilgi için boşanma avukatı ve Nafaka Avukatı hizmeti veren Av. Kemal Kaya’dan bilgi alabilirsiniz.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment